Статьи

12 ноября 2016 г.

Mineral Saponite (Saponite clay)

Saponite (from the Latin sapo, Genitive saponis — soap) is a soapstone, a mineral from subclass of layered silicates, group of montmorillonites; the chemical composition is NaMg3[AlSi3O10] (OH)2.4H2O. As isomorphic admixture it contains Fe, sometimes Cr, as well as Ni, Zn, Cu, Li and other components. It crystallizes in monoclinic system.

Saponite is a unique mineral belonging to bentonite type with high content of magnesium (up to 12%) and it represents a new type of mineral raw materials which can be used in different branches of industry. The first worldwide known ultimate deposit of saponite was discovered in Ukraine (Khmelnitskiy region) with industrial reserves in the area totaling over 34 million tons. There is no information about how big saponite deposits in other countries of the world.    

Saponite is a natural sorbent with high adsorptive ion-exchange, catalytic and filtration characteristics.

12 августа 2016 г.

Минеральные добавки для ремонтных свинок

 За репродуктивными качествами и высокой интенсивностью роста свиньи выгодно отличаются от других видов сельскохозяйственных животных. Полная реализация этих основных биологических характеристик животных возможная лишь при условии полноценного кормления, хорошо сбалансированной по всем необходимым элементам. Важная роль при этом принадлежит минеральным элементам, поскольку органические вещества кормов в полной мере используются организмом при наличии минеральных веществ. Дефицит в рационах животных макро- и микроэлементов общеизвестный, поэтому поиск путей обеспечения животноводства минеральными веществами – актуальная проблема настоящего. Использование естественных минералов дает возможность с большей отдачей реализовывать генетический потенциал животных, интенсифицировать производство продукции и ее рентабельность без дополнительных затрат кормов.

сапокорм

26 июня 2015 г.

ПОРІВНЯЛЬНА ДІЯ САПОНІТУ ТА АНАЛЬЦИМУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТЕЛЯТ

Враховуючи те, що поруч з покладами мінералу сапоніт знаходяться поклади анальциму як вулканічного туфу, які мають значні запаси і доступні для промислового видобутку, постала мета вивчення порівняльної дії сапоніту з анальцимом на відтворювальну здатність корів та інтенсивність росту телят у молочний період вирощування.

Досліди на коровах проводили в господарстві СТОВ «Нефедівське» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області протягом осінньо-зимового стійлового і весняно-літнього періодів годівлі та утримання. Було підібрано за принципом аналогів 3-и групи корів української червоно-рябої породи по 12 голів на 5-6-у місяці лактації. Умови годівлі, утримання та догляду були однаковими для корів всіх груп. Вивчали додаткове згодовування по 0,3 г сапоніту на 1 кг живої маси коровам першої і таку ж кількість анальциму другої дослідних груп. Мінерали згодовували у складі дерті злакових культур. Після розтелу корів телятам згодовували вулканічні туфи в дозі 0,1 г на 1 кг живої маси. До поїдання телятами концентратів туфи додавали в молоко, а потім до складу зерносуміші. Вирощування телят проводили відповідно схеми випойки молока прийнятої в господарстві.

29 мая 2015 г.

ВПЛИВ САПОНІТУ НА ПЕРЕБІГ СУХОСТІЙНОГО ТА ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ

У даній статті наведено основні результати щодо використання природного мінералу сапоніту для профілактики метаболічних зрушень та післяродових ускладнень у корів.

Доведено, що застосування сапоніту не лише позитивно впливає на обмінні процеси в

організмі корів, а й нормалізує процеси післяродової інволюції.

Зниження захворюваності і попередження загибелі сільськогосподарських тварин є та

залишається головним завданням, що стоїть перед спеціалістами ветеринарної медицини. Серед цілої низки причин, що зумовлюють внутрішню патологію є метаболічні зрушення, які особливо загострюються в період вагітності та в ранній період лактації. Для лікування внутрішніх захворювань запропоновано багато різноманітних лікарських препаратів і терапевтичних схем, однак, найкращих результатів у збереженні здоров’я тварин досягають там,-де в першу чергу звертають увагу на проведення профілактичних заходів. Схеми лікувально-профілактичних заходів при захворюваннях порушення обміну речовин надзвичайно різноманітні. У сучасних умовах необхідно впроваджувати у ветеринарну практику нові ефективні лікарські і профілактичні засоби, які б підвищували резистентність та продуктивні якості цих тварин.

сапонитовая мука, сапонит, сапокорм

22 мая 2015 г.

«САПОКОРМ» - МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА В КОРМ СВИНЕЙ

«САПОКОРМ» — МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА В КОРМ СВИНЕЙ!

 

Компания «ВЕЛЕС» предлагает Вам использовать сапонитовую муку – «САПОКОРМ» в качестве минеральной добавки в корм свиней. Положительное действие САПОКОРМА базируется на сорбционно-ионообменных свойствах, транспорте минеральных и других веществ, которые улучшают метаболизм и продуктивность животных.

добавка минеральная свиньям, сапокорм для свиней