ПОРІВНЯЛЬНА ДІЯ САПОНІТУ ТА АНАЛЬЦИМУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТЕЛЯТ

Враховуючи те, що поруч з покладами мінералу сапоніт знаходяться поклади анальциму як вулканічного туфу, які мають значні запаси і доступні для промислового видобутку, постала мета вивчення порівняльної дії сапоніту з анальцимом на відтворювальну здатність корів та інтенсивність росту телят у молочний період вирощування.

Досліди на коровах проводили в господарстві СТОВ «Нефедівське» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області протягом осінньо-зимового стійлового і весняно-літнього періодів годівлі та утримання. Було підібрано за принципом аналогів 3-и групи корів української червоно-рябої породи по 12 голів на 5-6-у місяці лактації. Умови годівлі, утримання та догляду були однаковими для корів всіх груп. Вивчали додаткове згодовування по 0,3 г сапоніту на 1 кг живої маси коровам першої і таку ж кількість анальциму другої дослідних груп. Мінерали згодовували у складі дерті злакових культур. Після розтелу корів телятам згодовували вулканічні туфи в дозі 0,1 г на 1 кг живої маси. До поїдання телятами концентратів туфи додавали в молоко, а потім до складу зерносуміші. Вирощування телят проводили відповідно схеми випойки молока прийнятої в господарстві.

Згодовування сапоніту і анальциму коровам на 6-7 місяці лактації та в сухостійний період не вплинуло на протікання розтелів в корів, але проявило вплив на репродуктивні органи, молочну продуктивність та жирність молока. В контрольній групі затримку плодових оболонок відмічено в 2-х корів, а в дослідних цього не спостерігалося. Захворювання на ендометрит відмічено в 2-х корів контрольної групи.

Згодовування коровам сапоніту та анальциму вплинуло на відтворювальну здатність корів. Строк першого осіменіння після отелу в корів, яким згодовували сапоніт був на 15 днів, а в групі з анальцимом на 10 днів меншим порівняно з контрольною групою. Аналогічно був меншим у корів дослідних груп і сервіс-період та індекс осіменіння.

Телята, які були народжені від корів, яким згодовували протягом сухостійного періоду сапоніт і анальцим мали дещо вищу живу масу при народженні (31,6 ± 1,1 та 31,3 ± 1,2 проти 29,2 ± 1,2 у контрольній групі). Після отелу корів їм продовжували згодовувати сапоніт і анальцим у такій же дозі, а телятам від корів сапонітової й анальцинової груп згодовували мінерали при випоюванні молока і згодовуванні дерті злакових культур. Доза згодовування сапоніту і анальциму становила 0,1 г на 1 кг живої маси телят. Аналіз результатів досліду переконливо показує істинний вплив природних мінералів на інтенсивність росту і розвитку телят в перші три місяці, тобто до повного функціонування рубця.

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що вулканічні туфи — сапоніт і анальцим при згодовуванні тільним коровам до розтелу позитивно впливають на відтворювальну здатність корів,скорочують строки першого осіменіння, сервісперіод, захворювань на ендометрит та підвищують живу масу новонароджених телят. Вперше встановлено, що згодовування мінімальної дози вулканічних туфів по 0,1 г сапоніту й анальциму на 1 кг живої маси телятам у молочний період вирощування підвищує інтенсивність росту та розвитку телят в період до повного функціонування рубця. В основі такого впливу знаходиться нерозкритий фактор впливу вулканічних туфів на процес всмоктування поживних речовин у шлунково-кишковому тракті.

Результати досліджень О. В. Яблонської та ін. [2000; 2001; 2002] переконливо показали, що як імуностимулятор, імунокоректор та як засіб профілактики шлунково-кишкових захворювань сапоніт доцільно застосовувати протягом 2-3-х місяців новонародженим телятам із огляду на тривалий період його післядії.

26.06.2015, 966 просмотров.