Статьи

08 мая 2015 г.

«САПОКОРМ» - МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА В КОРМ ПТИЦІ

Як зробити птахівництво більш вигідним? Чи можна поліпшити смак і екологічну безпеку продукції? Як отримати більше прибутку з кожної птиці?

Дослідження українських вчених довели, що вирішити подібні завдання можна за допомогою природного мінералу — Сапоніт.

сапокорм для птиці, сапонітове борошно, сапокорм

07 мая 2015 г.

САПОНІТОВЕ БОРОШНО - «САПОКОРМ». МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА В КОРМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Однією з основних передумов підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин є їх повноцінне мінеральне живлення. Корми задовольняють потребу високопродуктивних тварин в мінеральних елементах всього на 30-50%. Як правило, їх не достаток компенсують за рахунок мінеральних добавок в складі комбікормів, преміксів, білково-вітамінних мінеральних добавок і сумішей. Використання мінеральних добавок є одним з факторів підвищення продуктивності тварин.

Компанія «ВЕЛЕС» пропонує Вам використовувати сапонітове борошно — «САПОКОРМ» в якості мінеральної добавки в корм великої рогатої худоби. Позитивна дія САПОКОРМА базується на сорбційно-іонообмінних властивостях, транспорті мінеральних та інших речовин, які покращують метаболізм і продуктивність тварин.

мінеральна добавка, сапонітове борошно, добавка в корм, сапокорм

27 апреля 2015 г.

САПОНИТОВАЯ МУКА «САПОКОРМ» - МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА В КОРМ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Одной из основных предпосылок повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы является их полноценное минеральное питание. Корма удовлетворяют потребность высокопродуктивных животных в минеральных элементах всего на 30-50%. Как правило, их недостаток компенсируют за счет минеральных добавок в составе комбикормов, премиксов, минеральных добавок и смесей. Использование минеральных добавок является одним из факторов повышения продуктивности животных.

Компания «ВЕЛЕС» предлагает использовать сапонитовую муку — «САПОКОРМ» в качестве минеральной добавки в корм с/х животных и птицы.

добавка лечебно-профилактическая для животных и птицы, минеральная добавка, сапонитовая мука, сапонит, сапокорм

10 апреля 2015 г.

ЗАСТОСУВАННЯ САПОНІТУ ЯК МАГНІЄВМІСНОГО ДОБРИВА

Найважливішою проблемою сільського господарства є збереження родючості ґрунтів і збільшення урожайності сільськогосподарських культур. Ведення землеробства без систематичного науково обґрунтованого застосування вапнякових меліорантів призводить до зниження виробництва продукції рослинництва, погіршення фізико-хімічних властивостей легких ґрунтів, що зумовлює прискорену їх деградацію і зменшення рівня потенціальної й ефективної родючості…

сапонит магниевое удобрение

12 марта 2015 г.

Эффективность использования сапонитовых глин для мелиорации кислых почв

В современном земледелии проблема плодородия почв остается чрезвычайно актуальной, особенно на территориях с промывным типом водного режима. В составе сельскохозяйственных угодий Украины около 10 млн. га кислых почв требующих известкования…

сапонит для мелиорации