Статьи

Метка — сапокорм.

12 августа 2016 г.

Минеральные добавки для ремонтных свинок

 За репродуктивными качествами и высокой интенсивностью роста свиньи выгодно отличаются от других видов сельскохозяйственных животных. Полная реализация этих основных биологических характеристик животных возможная лишь при условии полноценного кормления, хорошо сбалансированной по всем необходимым элементам. Важная роль при этом принадлежит минеральным элементам, поскольку органические вещества кормов в полной мере используются организмом при наличии минеральных веществ. Дефицит в рационах животных макро- и микроэлементов общеизвестный, поэтому поиск путей обеспечения животноводства минеральными веществами – актуальная проблема настоящего. Использование естественных минералов дает возможность с большей отдачей реализовывать генетический потенциал животных, интенсифицировать производство продукции и ее рентабельность без дополнительных затрат кормов.

сапокорм

29 мая 2015 г.

ВПЛИВ САПОНІТУ НА ПЕРЕБІГ СУХОСТІЙНОГО ТА ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ

У даній статті наведено основні результати щодо використання природного мінералу сапоніту для профілактики метаболічних зрушень та післяродових ускладнень у корів.

Доведено, що застосування сапоніту не лише позитивно впливає на обмінні процеси в

організмі корів, а й нормалізує процеси післяродової інволюції.

Зниження захворюваності і попередження загибелі сільськогосподарських тварин є та

залишається головним завданням, що стоїть перед спеціалістами ветеринарної медицини. Серед цілої низки причин, що зумовлюють внутрішню патологію є метаболічні зрушення, які особливо загострюються в період вагітності та в ранній період лактації. Для лікування внутрішніх захворювань запропоновано багато різноманітних лікарських препаратів і терапевтичних схем, однак, найкращих результатів у збереженні здоров’я тварин досягають там,-де в першу чергу звертають увагу на проведення профілактичних заходів. Схеми лікувально-профілактичних заходів при захворюваннях порушення обміну речовин надзвичайно різноманітні. У сучасних умовах необхідно впроваджувати у ветеринарну практику нові ефективні лікарські і профілактичні засоби, які б підвищували резистентність та продуктивні якості цих тварин.

сапонитовая мука, сапонит, сапокорм

08 мая 2015 г.

«САПОКОРМ» - МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА В КОРМ ПТИЦІ

Як зробити птахівництво більш вигідним? Чи можна поліпшити смак і екологічну безпеку продукції? Як отримати більше прибутку з кожної птиці?

Дослідження українських вчених довели, що вирішити подібні завдання можна за допомогою природного мінералу — Сапоніт.

сапокорм для птиці, сапонітове борошно, сапокорм

07 мая 2015 г.

САПОНІТОВЕ БОРОШНО - «САПОКОРМ». МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА В КОРМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Однією з основних передумов підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин є їх повноцінне мінеральне живлення. Корми задовольняють потребу високопродуктивних тварин в мінеральних елементах всього на 30-50%. Як правило, їх не достаток компенсують за рахунок мінеральних добавок в складі комбікормів, преміксів, білково-вітамінних мінеральних добавок і сумішей. Використання мінеральних добавок є одним з факторів підвищення продуктивності тварин.

Компанія «ВЕЛЕС» пропонує Вам використовувати сапонітове борошно — «САПОКОРМ» в якості мінеральної добавки в корм великої рогатої худоби. Позитивна дія САПОКОРМА базується на сорбційно-іонообмінних властивостях, транспорті мінеральних та інших речовин, які покращують метаболізм і продуктивність тварин.

мінеральна добавка, сапонітове борошно, добавка в корм, сапокорм

27 апреля 2015 г.

САПОНИТОВАЯ МУКА «САПОКОРМ» - МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА В КОРМ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Одной из основных предпосылок повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы является их полноценное минеральное питание. Корма удовлетворяют потребность высокопродуктивных животных в минеральных элементах всего на 30-50%. Как правило, их недостаток компенсируют за счет минеральных добавок в составе комбикормов, премиксов, минеральных добавок и смесей. Использование минеральных добавок является одним из факторов повышения продуктивности животных.

Компания «ВЕЛЕС» предлагает использовать сапонитовую муку — «САПОКОРМ» в качестве минеральной добавки в корм с/х животных и птицы.

добавка лечебно-профилактическая для животных и птицы, минеральная добавка, сапонитовая мука, сапонит, сапокорм