Статьи

Метка — сапонит.

29 мая 2015 г.

ВПЛИВ САПОНІТУ НА ПЕРЕБІГ СУХОСТІЙНОГО ТА ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ

У даній статті наведено основні результати щодо використання природного мінералу сапоніту для профілактики метаболічних зрушень та післяродових ускладнень у корів.

Доведено, що застосування сапоніту не лише позитивно впливає на обмінні процеси в

організмі корів, а й нормалізує процеси післяродової інволюції.

Зниження захворюваності і попередження загибелі сільськогосподарських тварин є та

залишається головним завданням, що стоїть перед спеціалістами ветеринарної медицини. Серед цілої низки причин, що зумовлюють внутрішню патологію є метаболічні зрушення, які особливо загострюються в період вагітності та в ранній період лактації. Для лікування внутрішніх захворювань запропоновано багато різноманітних лікарських препаратів і терапевтичних схем, однак, найкращих результатів у збереженні здоров’я тварин досягають там,-де в першу чергу звертають увагу на проведення профілактичних заходів. Схеми лікувально-профілактичних заходів при захворюваннях порушення обміну речовин надзвичайно різноманітні. У сучасних умовах необхідно впроваджувати у ветеринарну практику нові ефективні лікарські і профілактичні засоби, які б підвищували резистентність та продуктивні якості цих тварин.

сапонитовая мука, сапонит, сапокорм

27 апреля 2015 г.

САПОНИТОВАЯ МУКА «САПОКОРМ» - МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА В КОРМ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Одной из основных предпосылок повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы является их полноценное минеральное питание. Корма удовлетворяют потребность высокопродуктивных животных в минеральных элементах всего на 30-50%. Как правило, их недостаток компенсируют за счет минеральных добавок в составе комбикормов, премиксов, минеральных добавок и смесей. Использование минеральных добавок является одним из факторов повышения продуктивности животных.

Компания «ВЕЛЕС» предлагает использовать сапонитовую муку — «САПОКОРМ» в качестве минеральной добавки в корм с/х животных и птицы.

добавка лечебно-профилактическая для животных и птицы, минеральная добавка, сапонитовая мука, сапонит, сапокорм